">

سایت تفریحی مستر ها| mrha.ir

جديد ترين مطالب
بخش بايگاني

آخرين ارسالي هاي انجمن

 

پاکیزگی،تندرستی،تندرستی،تحصیل،علم وعمل به آن،خلق وخوی نیکو،

آداب  ادب معاشرت،گذشت و مردم داری،نجابت،اصالت،عفت و غیرت

حب خداوند،محبت محمد و علی،سخن کوتاه و از روی عقل و تدبیر راه سعادت می باشد.

                                         

 بالاترین عبادت ، عفت شكم و شهوت است .

امام محمد باقر علیه السلام

کسی که از خدا توفیق بخواهد ولی تلاش نکند خود را مسخره کرده است   

امام رضا علیه السلام

 

شرافت به خرد و ادب است ، نه به دارایی و نژاد   

حضرت علی علیه السلام

 

آنچه دوست نداری درباره ات گفته شود درباره دیگران مگوی  

حضرت علی علیه السلام

 

کاهلی آدمی در نماز از سستی ایمان است 

حضرت علی علیه السلام

 

هر کس که مالک خشم خود نباشد، مالک عقل خود نیست 

امام صادق علیه السلام

 

ما از همه احوال شما آگاهیم و چیزی از احوال شما بر ما پوشیده نمی ماند 

امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

 

نادان اسیر زبان خود است   

امام هادی علیه السلام

 

هر که خدا را بندگی کند، خداوند همه چیز را بنده او گرداند   

امام حسن علیه السلام

 

دوستى و دشمنى و بخشش و نبخشيدن (در مواردى كه عدم بخشش مطلوب است) اگر براى خدا باشد، انسان را جزء اصفياء (برگزيدگان) كه مقامى بالاتر از مؤمنين و اتقياء دارند، قرارمىدهد.

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم

 

دنیا محل گذر است نه محل قرار

حضرت علی (علیه السلام)

 

هیچ پشتیبانی اطمینان بخش تر از مشورت نیست 

حضرت علی علیه السلام

 

خنده زیاد بپرهیز که دل را می میراند   

حضرت محمد صل الله علیه و آله و سلم

 

زیاده روی در سرزنش، آتش لجاجت را شعله ور می کند  

حضرت علی علیه السلام

 

یک روز یاری رساندن به برادر دینی بهتر از یک ماه اعتکاف است   

حضرت محمد صل الله علیه و آله و سلم.

 

آنگاه که دوست داری کسی به یادت باشد به یاد من باش که همیشه به یاد تو هستم.

 

قرآن کریم

 

 

 

 

 

ترک گناه ، آسان تر از درخواست توبه است  

حضرت علی علیه السلام

 

هر کس رابطه میان خود و خدا را اصلاح کند، خدا نیز رابطه میان او و مردم را اصلاح می کند  

حضرت علی علیه السلام

 

هرچه را خداوند براى مؤمن، مقدّر فرمايد، خير او است، خواه حوادثى كه او را ناراحت مىكند مثل بيمارى و خواه امورى كه او را خوشحال مىكند. حوادث محزون كننده، كفاره گناهان و حوادث خوشحال كننده عطاياى الهى است.

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم

خداوند نماز بنده ای را که دلش همراه تنش نیست نمی پذیرد  

حضرت محمد صل الله علیه و آله و سلم

 

هرگاه در طلب چیزی برآمدی بلند همت باش  

حضرت علی علیه السلام

 

بنده ای طعم ایمان را نمی چشد، مگر اینکه دروغ را چه شوخی و چه جدی اش ترک کند 

حضرت علی علیه السلام

 

هركس كه صبح كند درحالى كه در انگيزهها و نيتهايش رضاى الهى نقش و تأثير نداشته باشد، جزء جنداللّه و عاملان للّه، محسوب نمىشود و هركس كه صبح كند و نسبت به مصالح و مفاسد مردم و جامعه مسلمين بىتفاوت باشد در زمره مسلمين واقعى، به حساب نمىآيد.

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم

 

جوینده دانش، در کنف عنایت خداوند است 

حضرت محمد صل الله و علیه و آله و سلم

 

بهترين شما، كسانى هستند كه برخوردشان با مردم، از همه بهتر است. چهرهاى گشاده دارند كه مردم رغبت مىكنند با آنان انس و الفت بگيرند.

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم

 

فکر کرن به کار خیر، آدمی را به انجام آن می کشاند  

حضرت علی علیه السلام

 

هر کس رابطه میان خود و خدا را اصلاح کند، خدا نیز رابطه میان او و مردم را اصلاح می کند  

حضرت علی علیه السلام

 

اگر نادان سکوت اختیار کند، مردم با یکدیگر اختلاف نکنند  

حضرت علی علیه السلام

 

با بی توجهی به امور پست به ارزش خود بیفزایید  

حضرت علی علیه السلام

 

مهر ورزی با مردم ، نیمی از خرد است  

حضرت علی علیه السلام

 

علمی که نشر نکنند چراغی را ماند که سرپوش نهند  

امام صادق علیه السلام

 

بدترین مردم کسی است که خود را بهترین آنها بپندارد   

حضرت علی علیه السلام

 

والاترین همت ، وفای به عهد است  

حضرت علی علیه السلام

 

برترین کارها، کاری است که برای خدا باشد 

حضرت علی علیه السلام

 

بزرگترین عیب این است که دیگری را به چیزی که در خودت هست سرزنش کنی   

حضرت علی علیه السلام

 

هیچ صدقه ای نزد خدا، محبوب تر از حق گویی نیست 

حضرت محمد صل الله علیه و آله و سلم

 

 خوبی دنیا جز نیکی با برادران و آشنایان نیست  

امام باقر علیه السلام

 

به پدرانتان نیکی کنید، تا فرزندانتان به شما نیکی کنند 

امام صادق علیه السلام

 

بخیل، خزانه دار وارثان خود است 

حضرت علی علیه السلام

 

هر گاه نماز می گزاری نماز وداع کننده (نماز آخر) بجای آور 

امام سجاد علیه السلام

 

توکل، بهترین تکیه گاه است 

حضرت علی علیه السلام

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                    

بخیل، خزانه دار وارثان خود است 

حضرت علی علیه السلام

 

دوستى و دشمنى و بخشش و نبخشيدن (در مواردى كه عدم بخشش مطلوب است) اگر براى خدا باشد، انسان را جزء اصفياء (برگزيدگان) كه مقامى بالاتر از مؤمنين و اتقياء دارند، قرارمى‏دهد.

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم

 

هرگاه در طلب چیزی برآمدی بلند همت باش  

حضرت علی علیه السلام

 

برترین کارها، کاری است که برای خدا باشد 

حضرت علی علیه السلام

 

ما از همه احوال شما آگاهیم و چیزی از احوال شما بر ما پوشیده نمی ماند  

امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

 

آغاز کننده سلام از تکبر مبراست  

حضرت محمد صل الله و علیه و آله و سلم

 

بزرگترین عیب این است که دیگری را به چیزی که در خودت هست سرزنش کنی   

حضرت علی علیه السلام

 

خداوند نماز بنده ای را که دلش همراه تنش نیست نمی پذیرد  

حضرت محمد صل الله علیه و آله و سلم

 

پروردگار از یاس و نومیدی بندگانش به شگفت می آید.

حضرت محمد صل الله علیه و آله و سلم

 

خوبی دنیا جز نیکی با برادران و آشنایان نیست  

امام باقر علیه السلام

 

هيچ فقري از ناداني بدتر نيست و هيچ مالي از عقل سودمندتر نيست و هيچ تنهائي از خودپسندي وحشتناک تر نيست و هيچ مددکاري از مشورت بهتر نيست و هيچ عقلي چون عاقبت انديشي نيست و هيچ حسب و نسبي چون خوشخوئي نيست و هيچ عبادتي همانند فکر کردن نيست

حضرت محمد صل الله علیه و آله و سلم

نعمتي که سپاس گذاري نشود مانند گناهي است که آمرزيده نشود.

                                                          امام جواد(ع)

طلب دانش بر هر مسلماني واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.

                                                                     رسول اکرم(ص)

دانا ترين مردم کسي است که دانش ديگران را به دانش خود بيفزايد.

                                                                      رسول اکرم(ص)

شنونده غيبت مانند غيبت کننده است.

                                       امام علي (ع)

خداي سبحان انسان را از هيچ چيزي نهي نکرده است جز آنکه او را از آن بي نياز کرده است.

                                                                                               اما م علي(ع)

در آمد خرام (اثرش) در فرزندان آشکار مي شود.

                                                 امام صادق(ع)

بدرستي که زيان کار کسي است که عمرش را بيهوده تلف کند، و کسي که عمر خود را در اطاعت خدا بگذراند شايسته است مورد غبطه قرار گيرد.

                                                                        امام علي(ع)

 قبل از مسافرت ببين هم سفرت کيست و قبل از خريد خانه ببين همسايه ات کيست.

                                                                             ا مام علي (ع)

بيشترين خير و برکت در زنان است.

                                    امام صادق(ع)

غذاي مردم فاسق را نخور .

                             رسول اکرم(ع)

 

هرگاه شخص فاسق و گنهکار آشکارا گناه کند، نه حرمتي دارد و نه غيبتي.

                                                                  امام صادق(ع)

 

تظرات ارسال شده

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

پشتيباني

>